Historie

Ieder jaar neemt het aantal mensen met kanker toe. Voor hen en hun omgeving breekt een onzekere periode aan. Ervaringen delen, een ruimte hebben voor lotgenotencontact of gewoonweg afleiding vinden kan tijdens zo’n periode erg waardevol zijn. 

Grote behoefte
Ook mensen met kanker en hun naasten in Tilburg en omgeving hebben grote behoefte aan een inloophuis. Daarom is Mirjam Bogaarts halverwege 2011 met de opzet van Inloophuis Midden-Brabant van start gegaan. Zelf is zij al jaren bij het onderwerp betrokken vanwege haar werk in het St. Elisabethziekenhuis.

Daarom een inloophuis
• Begin 2010 in Nederland 544.000 mensen met kanker
• Ongeveer 50% geneest
• Overlevingskansen stijgen langzaam
• Tilburg: jaarlijks 1000 nieuwe patiënten
• Inloophuis Midden-Brabant helpt deze mensen!

Dankzij de inzet van de vele vrijwilligers en bedrijven die met materiaal en/of een financiële bijdrage hebben geholpen heeft het inloophuis op 10-11-'12 zijn deuren geopend.