Beleid & financiën

Inloophuis Midden-Brabant
Wilhelminapark 29
5041 EC Tilburg
013 785 16 81

Fiscaal nummer 8513.04.369

Bestuur
Het bestuur van Inloophuis Midden-Brabant bestaat uit:

Leo Smit - Voorzitter
John van Kuijk - Secretaris
Franck van Boekel AA - Penningmeester
Mirjam Bogaarts - Lid
Bas Collard - Lid
Maryse van der Steen - Lid

Beloningen
Met uitzondering van de coördinatrice van het inloophuis werken alle medewerkers en bestuursleden onbezoldigd.

ANBI
Het inloophuis heeft de ANBI-status. Dit betekent onder meer dat donateurs en erflaters de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kunnen aftrekken (dit is afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan). Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van successierecht. Zie ook www.anbi.nl.

Doelstelling
Inloophuis Midden-Brabant wil een ontmoetingsplaats bieden waar mensen met kanker en hun naasten en nabestaanden vrijblijvend binnen kunnen lopen. Waar men in contact kan komen met lotgenoten om ervaringen te delen en herkenning te vinden en kan deelnemen aan creatieve activiteiten te midden van de regionale keten van zorgverleners die bij mensen met kanker zijn betrokken. Om op deze wijze bijdragen te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen die te maken hebben met kanker.


Beleidsplan en financiën

Beleidsplan v1.0
Jaarrekening 2012
Jaarrekening 2013
Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2017

Activiteiten sinds 2013
Sinds 2013 zijn de volgende activiteiten/workshops uitgevoerd door het inloophuis:

1 minuut stilte!
Bloemschikken
Geluksengeltjes maken
Kerststuk maken
Mandala tekenen
Schilderen
Vilten - tassenhanger maken
Zendala
Beauty Verwendag
Bond-girls
Brei-cafe
Cursus Mindfulness
Cursus yoga
Goeien aard met muziek
Hoe om te gaan met uitzaaiingen
Informatiemiddag Longkanker Nederland
Informatiemiddag Olijf
Informatiemiddag Prostaatkankerstichting
Informatiemiddag Stichting Klankbord
Klankontspanning
Koken
Met je handen in de klei
Muziek
Ontspanningsmassage met etherische olien
Paasdecoraties maken
Pepernoten bakken
Recreatief fietsen
Recreatief wielrennen
Rondleiding in de schouwburg
Schilderen voor weduwen/weduwnaars
Shiatsu-massage
Sieraden maken
Stille dag Mindfulness
Taarten versieren
Thema avond Lymfeklierkankervereniging
Thema avond "Mannen, kanker en dan?"
Vilten
Voetmassage
Voorlichtingsbijeenkomst Kanker en Werk
Wandelingen
Weer aan het werk na behandeling van kanker

Cursus Mindfulness voor jongeren