Sponsoring

Leven met kanker, of een leven na kanker; het Inloophuis Midden Brabant staat open voor iedereen die te maken heeft met kanker. Letterlijk. Het is een plek om binnen te lopen naar eigen behoefte.  Het inloophuis is afhankelijk van sponsoring, giften en donaties. Met uw steun kan het Inloophuis Midden Brabant vorm krijgen en daardoor voorzien in de grote behoefte aan een vertrouwde ontmoetingsplek voor mensen met kanker en hun omgeving.

Gebruik het menu rechts om de diverse sponsoren te bekijken en bezoek hun site eens!

Sponsoring

Draag ook een steentje bij!

Wilt u het inloophuis financieel een warm hart toedragen, dat kan op verschillende manieren. Wij staan open voor elke vorm van sponsoring en willen graag met u overleggen en/of meedenken over mogelijke acties. Neem hiervoor contact met ons op.

Het Inloophuis heeft de ANBI-status. Dit betekent onder meer dat donateurs en erflaters de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken van de belasting (ditis afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan).  Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van successierecht. Zie ook www.anbi.nl.

Lees hier gedetailleerde informatie voor